GEOGRAFI och GEOPOLITIK

Al-Rubaiy, Sahib, Azmah hawdi Dijlah wa-l-Furat wa jadaliyah al-tanaqud bayna al-miyah wa-l-tasahir = The crisis of the Tigris and Euphrates Valleys and the contrast between waters and desertification. - Dimashq : Dar al-Hassad, 1999. - 254 s. : diagr., tab.
Arabisk text med sammanfattning på engelska.
Denna undersökning handlar om bristen på vatten i Turkiet, Irak och Syrien.
Sahib Al-Rubeai är född i Irak 1956. Sedan 1990 bor han i Sverige.

Al-Rubaiy, Sahib, Al-amn al-maiy wa-mafhum al-siyadah wa-l-salam fi duwal haud nahr al-Urdunn = The water security, and the concept of sovereignty and peace in Jordan river valley states. - 1. ed. - [Vällingby] : [S. Al-Rubaiy] ; Baramicah Damascus : Dar-Alhassad for Publishing, 2000. - 351 s.
Arabisk text med sammanfattning på engelska
Boken handlar om ett av de svåraste problem i Mellan Östern: nämligen vatten tvisten mellan Israel och Arab-länderna

Al-Rubaiy, Sahib, Siraa' al-miyaah wa azmat al-huqouq bayna duwal hawd al-Nil = The Water conflict and rights crisis between the Nile Valley States, Vällingby : Sahib Al-Rubaiy, 2001. - 231 s. : tab.
Arabisk text med sammanfattning på engelska.
Bristen på vatten kan leda till konflikter i framtiden mellan Nilens länderna och det är dessa potentiella konflikter boken handlar om.

Al-Rubaiy, Sahib, Al-qanun al-duwaliyy wa-awjuh al-khilaf wa-al-ittifaq hawla miyah al-sharq al-awsat = The international law and the viewpoints of conflict and conventions on water in the Middle-East. - 1. ed. - [Vällingby] : [S. Al-Rubeai] ; Baramicah Damascus : Dar-Alkalemah for Publishing, 2001. - 252 s.
Arabisk text med sammanfattning på engelska
Boken handlar om den första vatten lagstiftning in Mesopotam och de följande internationella lagar och regler som styr vatten användning i Mellersta Östen-länderna.


Tillbaka till start
Senast uppdaterat februari 2005